Poängberäkning i tävlingsbridge för par

Tävlingsbridge för par går ut på att de par som spelat samma kort jämförs giv för giv.
Vi använder Topscoreberäkning (lag 78*) och parprotokoll utan förtryckta nummer för
notering av parens resultat.
På baksidan av protokollet finns en guide, som visar vad ett hemspelat kontrakt, straffar
dubbling och redubbling ger i poäng. Poängen finns också på baksidan av det budkort
som visar det spelade kontraktet.

Giv och zonförhållande

givzon.jpg (39094 bytes)

Beräkningssätt

Toppscoreberäkning innebär att man räknar ut hur många resultat, som varje par har
överträffat enligt följande enkla skala: 2 poäng för varje överträffat resultat och 1 poäng
för varje lika resultat. Maximal score på en bricka kallas Toppen. Det är lika med
antalet spel på brickan minus 1 multiplicerat med 2. Exemplet på brickorna nedan blir (6-1)x2=10.
Scoren fördelas enligt följande system 0, 2, 4, 6, 8 och 10.
Observera! Innan scoren antecknas kontrolleras att paren antecknat rätt poäng i rätt kolumn.

Resultatredovisning

Det finns flera sätt att redovisa tävlingsresultatet. Enligt min erfarenhet är spelarna intresserade av hur
det gick i tävlingen. Det vill säga placeringen. Kom vi först, blev vi trea etc? Hur spelet gick vid de
enskilda brickorna är i regel mindre intressant. Jag valde därför en metod som innbär redovisning per rond.
Jag använde bridgeförlagets protokoll U 16 och räknade ut scoren för nord/syd på varje brickprotokoll och
lade sedan samman scoren för nord/syd på de brickor som ingick i varje rond - vanligen två eller tre -
och det som blev över fick då öst/vest. Därmed förenklade jag arbetet med att fylla i protokollen med
minst 50 procent. Se exemplet nedan.
Den som ville studera resultatet för en viss bricka, jämför bara scoren för nord/syd med toppscoren
och skillnaden är öst/vest resultat.

Rond 1, bricka 1 och 2
På bricka 1 är ingen i zon men på bricka 2 är Nord-Syd i riskzonen.

Först räknas N/S score på brickan och noteras i kolumnen Brickscore. Kontrollera att summan av N/S
score blir rätt. I det här exemplet ska den bli 30 (2+4+6+8+10). Observera att rundpass är ett resultat,
som ger 0 poäng. På bricka 1 på bilden har N/S tre förlorade spel, som ger N/S 1, 1 och 4 score.
(Andra och sjätte spelen är lika och paren delar således på scoren 0 och 2.) N/S sämsta spel därefter
är rundpasset som då ger 6 score etc.

Nästa steg i beräkningen blir att sumera scoren och fördela den mellan N/S och Ö/V, som illustreras i exemplet nedan.

Bild-2.jpg (62540 bytes)

Protokollen läggs delvis över varandra så att N/S score på båda brickorna kan adderas och noteras i kolumnen
Rondscore på bricka 2. Det som blir över noteras i Ö/V kolumn, d v s resten av 20, som ju är de båda brickornas
sammanlagda toppscore. Par 1 får således 14 poäng och par 3 får 6 poäng etc. Kontrollera att summa i Ö/V kolumn
blir rätt. Den skall i det här exemplet bli 60.
N/S score är redan kontrollerad. Samma system kan tillämpas om ronden omfattar tre brickor.

Protokollansvarig

Det är alltid Nord som för protokollet (Lag 98*). Vid första spelet i tävlingen ska Nord på baksidan av protokollet anteckna
sitt eget och partnerns förnamn och det nummer på guidekortet paret ska ha under tävlingen samt motsvarande
uppgifter för motståndarna.
I rapportdelen ska Nord notera det egna numret och motståndarnas nummer, slutbud, dubbling, redubbling,
vem som var spelförare och resultatet i såväl trick som poäng.

Sammandragsprotokoll

Vi för in resultatet från ronderna i ett Excel-ark.
Kontroll 1: Rondernas resultat summeras vågrätt och dessa summor ska vara lika för alla ronder.
Kontroll 2: Den totala summan score ska vara lika med med toppen, multiplicerat med
antalet resultat, multiplicerat med antalet brickor. I exemplet nedan var toppen 8, antal resultat
5 och antalet brickor 20, d v s 8x5x20=800.
Observera att par 5 och 10 har samma resultat. I tävling med topscore skall deltagare med
samma poäng dela äran av placeringen (Lag 95*)

*)2007 års lagar för tävlingsbridge.
Åter huvudsidan